Klimaregnskap

Klimaregnskap gir deg en full oversikt over CO2-utslippene til bedriften din, og viser deg hvordan dere enkelt kan bli grønnere og mer bærekraftige.

Klimaregnskap

Hva er klimaregnskap?

Et klimaregnskap gir deg en detaljert oversikt over CO2-utslippet til bedriften din fra det siste året. Oversikten er enkel, fullstendig og følger GHG-protokollen. I tillegg viser klimaregnskapet hvilke aktiviteter i virksomheten din som bidrar til mest klimagassutslipp. Med denne innsikten kan du enkelt vurdere tiltakene som best reduserer klimafotavtrykket deres.

Krav om dokumentasjon

Med økende fokus på miljø og klima, står mange bedrifter og virksomheter overfor krav om å dokumentere sin miljøpåvirkning.

Definere bærekraftsmål

Å ha et klart klimaregnskap (eller miljøregnskap) er ikke bare en måte å overholde disse kravene; det gir deg også en mulighet til å definere bærekraftsmål og jobbe konkret mot disse. Regnskapet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsrapporteringen, og tilbyr et måleverktøy for kontinuerlig forbedring.

Vi gir deg verktøyet for å vise at dere jobber med bærekraft

Med Energihusets verktøy får du en rapport klar for publisering på nettsiden din, i årsrapporten, eller til kunder og leverandører. Du kan også få en veiledning for forbedring på hvert enkelt punkt der utslipp er rapportert. Gjennom våre rapporter, gir vi deg nøklene til å transformere din virksomhet til å bli grønnere og mer bærekraftig.

LYN

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogo
Kontakt oss