Åpenhetsloven

Ved å være åpen om deres verdikjede, samt å ha kontroll på denne, vil bedriften din fremstå attraktiv for store kunder.

Åpenhetsloven - forstørrelsesglass, bøker og natur

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester og produksjon av varer. Loven skal også sikre åpenhet og allmenn tilgang til informasjon.

Hvem gjelder åpenhetsloven for?

Hvis to av disse tre punktene gjelder for bedriften din, så er dere pålagt å innføre åpenhetsloven:

Vi hjelper deg med åpenhetsloven.

Hvis flertallet av disse punktene ikke gjelder virksomheten deres, så vær klar over at dere kanskje likevel må tilpasse dere til kravene i loven. Hvorfor? Fordi de store kundene dine som er omfattet av loven, er pliktig til å kreve informasjon fra deg.

Dette krever åpenhetsloven av deg.

Alle bedrifter som er pålagt å følge åpenhetsloven må ha en redegjørelse gjennomført og signert av styret. Mangelfull åpenhet kan tilsynelatende virke som skjuling eller tilbakeholdelse av informasjon – en uheldig bedriftspresentasjon. Manglende etterfølgelse av loven kan gi konsekvenser, som tvangsmulkt.

Har du spørsmål om åpenhetsloven?

Loven krever at du oppfyller flere krav:

Ofte stilte spørsmål

Vi har listet de spørsmålene vi oftest blir stilt rundt åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og satte en ny standard for et ansvarlig næringsliv. Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Enhver som retter en skriftlig forespørsel om innsyn til en virksomhet har rett til informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderingen de har utført.

Loven gjelder større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og utenlandske selskaper som tilbyr varer og tjenester i Norge, forutsatt at de oppfyller visse kriterier relatert til omsetning, balansesum og antall ansatte.

Det er viktig å handle proaktivt. Ta en prat med oss!

Det er essensielt for bedrifter å ikke bare forstå interne forhold, men også forretningspartnerskap og hele leverandørkjeden. Åpenhetsloven krever at du gjør omfattende kartlegging. Det lønner seg å komme denne prosessen i forkjøpet og handle proaktivt. Da er det en trygghet å ha støtte fra en partner med erfaring med arbeidet det innebærer.

Vi har hjulpet mange bedrifter med åpenhetsloven.

elogon1
Kontakt oss