Energianalyse

Energianalysen er en del av energikartleggingen og viser deg hvordan dere kan senke energikostnadene for bedriften.

Energianalyse - rennende vann i et glass

Hva er en energianalyse?

Under energianalysen gjennomfører en av våre ingeniører og/eller energirådgivere en fysisk befaring hos dere. Målinger og data som vi henter inn, behandles av våre energirådgivere. Vi måler energiforbruk, monitorerer innemiljø, ser på eksisterende løsninger, energidrivere og vurderer bygget i sin helhet. Ved behov scanner vi med drone og utfører termografering av bygget.

Energianalysen gir deg et svar på hvor mye energi du kan spare per år. Analysen presenteres i en rapport med aktuelle tiltak. Rapporten vil vise deg hvor mye energi dere kan spare årlig, målt i kWh, og estimert kostnad for gjennomførelse av de ulike tiltakene. Alle våre rapporter utarbeides i et kost/nytte-perspektiv, opp mot et lavt, medium og høyt prisscenario for energi/strøm.

LYN

Hvordan ser prosessen ut?

Fysisk befaring
En av våre kvalifiserte ingeniører og/eller energirådgivere besøker dere.
Måling av data
Her henter vi inn data og setter opp målinger der det er nødvendig.
Behandling av data
Samlede data overføres til våre systemer for grundig analyse og bearbeiding.
Utarbeidelse av rapport
Utforming av en detaljert rapport som omfatter funnene fra befaringen og analysen.
1
2
3
4
Fysisk befaring
En av våre kvalifiserte ingeniører og/eller energirådgivere besøker anlegget eller kontorbygget.
1
Måling av data
Her henter vi inn data og setter opp målinger der det er nødvendig.
2
Behandling av data
Samlede data overføres til våre systemer for grundig analyse og bearbeiding.
3
Utarbeidelse av rapport
Utforming av en detaljert rapport som omfatter funnene fra befaringen og analysen.
4

Vi kan være en rådgivende part under hele prosessen

Hvis det er ønskelig så kan vi bistå i prosessen med å finne de beste entreprenørene for å implementere de aktuelle tiltakene.

Prøv strømkalkulatoren

Se hvor bærekraftig bygget ditt er med vår strømkalkulator. Utregningen gir deg et estimat på kostnadsbesparelser ved å redusere energiforbruket.

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogo
Kontakt oss