Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er den eneste garantien du har for at energimengden du bruker på strøm produseres fra fornybare kilder.

Opprinnelsesgaranti

Hva er opprinnelsesgarantier?

Kraftproduksjon av fornybar energi er bærekraftig for miljøet. Det er dessverre ikke mulig å spore om den faktiske strømmen du bruker er fra fornybar energi. Men med opprinnelsesgarantier får du en garanti på at kraftleverandøren produserer en tilsvarende energimengde fra fornybare kilder.

Hensikten med opprinnelsesgarantier er å gjøre ren energi mer attraktivt i markedet. Da oppstår insentiver for økt produksjon av fornybar energi. 

Når du skaffer opprinnelsesgarantier sørger du for å gjøre grønne strømprodusenter mer konkurransedyktige.

Ønsker du å inkludere opprinnelsesgarantier i din strømavtale?

Opprinnelsesgarantier er den mest anerkjente metoden for å dokumentere nullutslipp fra strømforbruk, og overholder kvalitetskriteriene for GHG Protocol Scope, som ligger til grunn for de fleste rapporteringsstandarder.

LYN

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogo
Kontakt oss