Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering gir deg en full oversikt over CO2-utslippene til bedriften din, og viser deg hvordan dere enkelt kan bli grønnere og mer bærekraftige.

Bærekraftsrapportering

Hva er bærekraftsrapportering?

Bærekraftsrapportering er en prosess der organisasjoner evaluerer og kommuniserer sin påvirkning på samfunnet og miljøet, samt deres innsats for å fremme bærekraftige praksiser. 

Med økende fokus på miljø og klima, står mange bedrifter og virksomheter overfor krav om å dokumentere sin miljøpåvirkning. Åpenhetsloven og klimaregnskap er eksempler på slike krav. Åpenhetsloven kreves stadig av flere bedrifter.

Å ha et klart klimaregnskap (eller miljøregnskap) er ikke bare en måte å overholde disse kravene; det gir deg også en mulighet til å definere bærekraftsmål og jobbe konkret mot disse.
Regnskapet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsrapporteringen, og tilbyr et måleverktøy for kontinuerlig forbedring.

Trenger du hjelp med bærekraftsrapportering?

LYN

Bærekraftsrapportering

Klimaregnskap

Klimaregnskap gir deg en detaljert oversikt over bedriftens CO2-utslipp fra det siste året, og fremhever viktigheten av miljøarbeid og ressursbruk. 

Åpenhetsloven

Ved å være åpen om god bærekraft kan bedriften din fremstå attraktiv for store kunder.

Miljøfyrtårn

Det blir stadig strengere krav for offentlige anskaffelser. Når bedriften din er miljøfyrtårnsertifisert styrkes deres markedsposisjon og merkevare.

Vi gir deg verktøyet for å vise at dere jobber med bærekraft

Med Energihusets verktøy får du en rapport klar for publisering på nettsiden din, i årsrapporten, eller til kunder og leverandører. Du kan også få en veiledning for forbedring på hvert enkelt punkt der utslipp er rapportert. Gjennom våre rapporter, gir vi deg nøklene til å transformere din virksomhet til å bli grønnere og mer bærekraftig.

Ofte stilte spørsmål

Vi har listet de spørsmålene vi oftest blir stilt rundt bærekraftsrapportering.

Bærekraftsrapportering gir en detaljert oversikt over bedriftens CO2-utslipp og identifiserer hvilke aktiviteter som bidrar mest til klimagassutslipp.

Det bidrar til å forbedre bedriftens miljøprofil, styrker markedsposisjonen, og er ofte nødvendig for å oppfylle offentlige krav og kunders forventninger til bærekraft.

Ved å identifisere og rapportere klimagassutslipp kan din bedrift implementere effektive tiltak for å redusere utslippene og forbedre bærekraften.

Ja, vi gir råd og veiledning om hvordan du kan implementere de identifiserte bærekraftstiltakene på en effektiv måte.

EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) pålegger selskapene å utarbeide sine bærekraftsrapporter med samme kvalitet og prioritet som selskapenes finansielle rapportering. CSRD skal bidra til overgangen mot et bærekraftig og inkluderende økonomisk og finansielt system, i samsvar med European Green Deal og FNs bærekraftsmål.

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogon1
Kontakt oss