Energikartlegging

En energikartlegging er en liten investering for store mulige besparelser. Kartlegg energiforbruket ditt – bærekraftig for driftsbudsjettet, og for miljøet.

light bulb glowing inside mini glass house grass

Hva er energikartlegging?

Vi har de siste årene opplevd en kraftig prisøkning for energi. Veldig mange bedrifter har et stort og uforløst potensial for å redusere energikostnadene. En energikartlegging gir deg oversikt over hvor bedriften deres bruker mye energi, og hvilke tiltak som vil senke energibruken. Kartleggingen vil også vise deg i hvilken rekkefølge du bør iverksette tiltakene. Når du har et energioptimalisert næringsbygg, er du bedre sikret for en fremtid der energiressurser og priser kan være usikre.

Informasjon om strømforbruk med timesverdier fra nettselskap: Energihuset henter disse opplysningene fra nettselskapet, dersom du ikke har de tilgjengelig. Vi analyserer timesverdiene for de siste tre årene.

Informasjonen som innhentes blir blant annet sammenlignet med data fra NVE, Enova og egne referanseverdier for bygninger det er logisk å sammenligne bedriften din med.

Det er mange energitiltak som krever lite av deg

I energikartleggingen innhenter vi informasjon om bygget for å finne nåsituasjonen, og vi vurderer om det er fornuftig å gjennomføre en mer detaljert energianalyse.

Energikartleggingen vil raskt vise enkle tiltak og justeringer som gir redusert energiforbruk og lavere kostnader.

Resultatet presenteres i en rapport der estimert energibesparelse anslås i prosent. Rapporten har som hensikt å gi en oversikt over nåsituasjonen og gi anbefalinger til tiltak for å hjelpe dere videre i beslutningen om energioptimalisering.

LYN

Energihuset bistår deg i søknadsprosessen mot Enova

Energianalyse

Energianalysen er en del av energikartleggingen og viser deg hvordan dere kan senke energikostnadene for bedriften din.

Energimerking / Energiattest

Leier du ut bygg? Leietakere ser på energikarakteren for å beregne strømkostnadene. En god energimerking kan gjøre bygget ditt mer attraktivt.

Energirevisjon

Energirevisjon er inkludert i energianalysen. Mer enn 9 av 10 bedrifter har ulovlig høye strømregninger. Vi har utviklet et verktøy som avdekker om strømregningene til bedriften din er høyere enn avtalt.

Betaler dere for mye for strøm?

Energirevisjon kan være en del av energikartleggingen, men kan også bestilles som en separat tjeneste. Under en energirevisjon sjekker vi om du betaler mer for strømmen, enn det som er avtalt med strømleverandøren. Her kan det være mye penger å spare. Over 9 av 10 bedrifter betaler mer enn avtalt.

Vi kartlegger om solceller kan være en gunstig løsning for deg

Vi utfører solcelleberegning. Det gir oss data som vi bruker til å vurdere verdien av potensiell solproduksjon, sett i forhold til forbruksprofilen deres. På denne måten kan vi vite om solcelleanlegg vil være nyttig og kostnadsbesparende for bedriften din.

Få støtte til å utføre energitiltak

Vi hjelper deg med å få støtte fra Enova og andre offentlige støtteordninger, for å gjennomføre tiltakene presentert i rapporten fra energikartleggingen.

En energikartlegging er en naturlig start på veien mot en energiattest og energimerking for å tilfredsstille miljøkravene til banker og det offentlige, for næringsbygg. Kravene blir stadig mer omfattende og påvirker også mindre bedrifter som leverer til store selskaper, eller til det offentlige.

elogo
Kontakt oss