Grønn strøm

Energihuset leverer to strømprodukter og strømregningen er faktisk forståelig. Kontakt oss og få transparent grønn strøm i stikkontakten på kontoret.

Grønn strøm

Strømavtale fra Energihuset

Strømregningen skal være enkel å forstå, og du skal kunne se at prisen er riktig. Vi fokuserer på å levere strøm produsert av fornybare energikilder. Vi har ingen bindingstid på våre strømavtaler.

Vi har et mål om å gjøre strøm forståelig. Energihuset har ikke 20 forskjellige strømprodukter, vi har 2:

Ønsker du mer informasjon om en strømavtale hos oss?

Vær sikker på at strømmen er grønn

Opprinnelsesgarantier

Hensikten med opprinnelsesgarantier er å gjøre ren energi mer attraktivt i markedet og dermed skape insentiver og bidra til økt produksjon av fornybar energi.

Elogo

Klimakvoter

Kvotesystemet i EU er i utgangspunktet laget for industrien. Det fungerer ved at det settes et tak som begrenser hvor høyt utslipp av CO2-ekvivalenter som er tillatt, fra år til år. Taket senkes over tid, slik at utslippene også må bli lavere.

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogo
Kontakt oss