Hva gjør vi?

Vi har fokus på bærekraftige løsninger og skape en grønnere fremtid. Vi tilbyr tjenester innen energikartlegging, bærekraftsrapportering og grønn strøm.

Kartlegging

Energikartlegging

Veldig mange bedrifter har et stort og uforløst potensial for å redusere energikostnadene. En energikartlegging gir deg oversikt over hvor bedriften deres bruker mye energi, og hvilke tiltak som vil senke energibruken.

Energianalyse

En energianalyse er en del av energikartleggingen og viser deg detaljert hvor og hvordan dere kan senke energiforbruket og kostnadene.

Energimerking / Energiattest

Det er et krav om energimerking av alle næringsbygg over 50 m2 ved salg eller utleie. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder det i tillegg krav om at gyldig energiattest skal forekomme til enhver tid.

Energirevisjon

Når over 9 av 10 bedrifter betaler mer for strøm enn det som er avtalt med leverandøren, er sannsynligheten stor for at dette også gjelder deg. Vi hjelper deg slik at du ikke betaler mer enn det du faktisk skal.

Bærekraftsrapportering

Bærekrafts-
rapportering

Bærekraftsrapportering gir deg en detaljert oversikt over bedriftens CO2-utslipp fra det siste året, og fremhever viktigheten av miljøarbeid og ressursbruk. 

Miljøfyrtårn

Det blir stadig strengere krav for offentlige anskaffelser. Når bedriften din er miljøfyrtårnsertifisert styrkes deres markedsposisjon og merkevare.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2022. Se om bedriften din er omfattet av loven.

Klimaregnskap

Klimaregnskap gir deg en detaljert oversikt over bedriftens CO2-utslipp fra det siste året, og fremhever viktigheten av miljøarbeid og ressursbruk. 

Energi

Grønn strøm

Vårt mål er å gjøre strøm forståelig, derfor har vi ikke 20 forskjellige strømprodukter, men 2 – spot pluss påslag eller aktiv forvaltning.

Opprinnelsesgarantier

Hensikten med opprinnelsesgarantier er å gjøre ren energi mer attraktivt i markedet og dermed skape insentiver og bidra til økt produksjon av fornybar energi.

Klimakvoter

Én klimakvote gir deg tillatelse til å slippe ut ett tonn C02, eller annen type utslipp som tilsvarer dette. Systemet er styrt av EU og forvaltes av Miljødirektoratet i Norge. Energihuset er godkjent av Miljødirektoratet for å omsette klimakvoter.

Ofte stilte spørsmål

Vi har listet de spørsmålene vi oftest blir stilt rundt vår strømkalkulator. Har du andre spørsmål, så må du gjerne ta kontakt med oss. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogon1
Kontakt oss