Klimakvoter

Med en klimakvote kan du slippe ut 1 tonn CO2. Ettersom prisen på klimakvoter øker, kan det være lønnsomt å kutte utslipp. Energihuset hjelper deg!

Klimakvoter

Hva er klimakvoter?

Én klimakvote gir deg tillatelse til å slippe ut ett tonn C02, eller annen type utslipp som tilsvarer dette (C02-ekvivalenter). Dette er styrt av EUs kvotesystem og forvaltes av Miljødirektoratet i Norge. Energihuset er godkjent av Miljødirektoratet for å omsette klimakvoter.

Kvotesystemet i EU er i utgangspunktet laget for industrien. Det fungerer ved at det settes et tak som begrenser hvor høyt utslipp av CO2-ekvivalenter som er tillatt, fra år til år. Taket senkes over tid, slik at utslippene også må bli lavere. 

Under dette taket kan du kjøpe og levere klimakvoter for å gjøre opp for utslippene. På denne måten skaper vi et marked og en pris på CO2. Etter hvert som taket senkes, og prisene på CO2 går opp, skapes insentiver for å redusere utslippene, fremfor å kjøpe klimakvoter.

Alle nasjonene som deltar i EUs kvotesystem, forvalter sin del av et felleseuropeisk klimakvoteregister. Her må hver kvotepliktig bedrift/virksomhet ha en egen konto, hvor de hvert år må betale inn et antall klimakvoter som svarer til utslippene fra foregående år.

Energihuset hjelper deg med klimakompensasjon

Mange bedrifter som foreløpig ikke er kvotepliktige, er allerede i gang med å kompensere for utslippene sine. Slik kompensasjon er ikke omfattet av EUs kvotesystem og det finnes mange tilbydere av ulike løsninger.

Vi hjelper deg med å manøvrere i jungelen av tilbydere. Sammen med kundene våre utarbeider vi en helhetlig og gunstig bærekraftstrategi.

LYN

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogo
Kontakt oss