Klimaregnskap

Klimaregnskap gir deg en full oversikt over CO2-utslippene til bedriften din, og viser deg hvordan dere enkelt kan bli grønnere og mer bærekraftige.

Hva er klimaregnskap?

Et klimaregnskap gir deg en detaljert oversikt over CO2-utslippet til bedriften din fra det siste året. Oversikten er enkel, fullstendig og følger GHG-protokollen. I tillegg viser klimaregnskapet hvilke aktiviteter i virksomheten din som bidrar til mest klimagassutslipp. Med denne innsikten kan du enkelt vurdere tiltakene som best reduserer klimafotavtrykket deres.

Krav om dokumentasjon

Med økende fokus på miljø og klima, står mange bedrifter og virksomheter overfor krav om å dokumentere sin miljøpåvirkning.

Definere bærekraftsmål

Å ha et klart klimaregnskap (eller miljøregnskap) er ikke bare en måte å overholde disse kravene; det gir deg også en mulighet til å definere bærekraftsmål og jobbe konkret mot disse. Regnskapet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsrapporteringen, og tilbyr et måleverktøy for kontinuerlig forbedring.

Vi gir deg verktøyet for å vise at dere jobber med bærekraft

Med Energihusets verktøy får du en rapport klar for publisering på nettsiden din, i årsrapporten, eller til kunder og leverandører. Du kan også få en veiledning for forbedring på hvert enkelt punkt der utslipp er rapportert. Gjennom våre rapporter, gir vi deg nøklene til å transformere din virksomhet til å bli grønnere og mer bærekraftig.

LYN

Trenger du et klimaregnskap raskt?

Hos Energihuset tilbyr vi ekspresslevering av klimaregnskap for de som trenger rask dokumentasjon. Vår tjeneste er ideell for virksomheter som er i anbudsprosesser eller i dialog med banker om næringslån, hvor det etterspørres et klimaregnskap innen kort tid.

Ekspresslevering av Klimaregnskap på 1 uke

Hvorfor velge vår ekspresstjeneste?

Når trenger du et klimaregnskap raskt?:

En virksomhet i anbudsprosess eller dialog med en bank om et næringslån kan raskt og effektivt levere nødvendig dokumentasjon for å styrke sin posisjon og oppnå sine mål.

Ofte stilte spørsmål

Vi har listet de spørsmålene vi oftest blir stilt rundt klimaregnskap.

Er en systematisk vurdering av de miljømessige konsekvensene av aktivitetene til en bedrift eller organsiasjon for å kartlegge, måle og rapportere om miljøpåvrikningene av virksomhetens aktiviteter, produkter eller tjenester.

For de fleste bedrifter er klimaregnskap ikke lovpålagt. Allikevel vil interessenter være opptatt av at virksomheter har oversikt over sin miljøpåvirkning og videre indirekte stille krav til at sine leverandører har oversikt over sine klimautslipp.

Klimaregnskap utformes i 3 ulike scoper.

Scope 1: Direkte utslipp (driftsmidler virksomheten har operasjonell kontroll over, f. eks bruk av fossilt brensel). Scope 2: Indirekte utslipp fra innkjøpt energi – elektrisitet og fjernvarme/kjøling. Scope 3: Indirekte utslipp fra innsatsfaktorer (innkjøpte varer eller tjenester)

Ved å lage et klimaregnskap, får bedriften din tall og dokumentasjon som kan brukes til anbuds- og tilbudsprosesser, årsrapporter, reduksjon av kostnader og profilering av bedriften. Markedet krever i stadig større grad at bedrifter kan redegjøre for sin klimapåvirkning.

Har du et spørsmål?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. 

elogon1
Kontakt oss