fremtid

Grønn fremtid for borettslag og boligsameier

I februar 2022, lanserte Enova et nytt tiltak for borettslag og boligsameier som ønsker å kartlegge sitt energiforbruk og klimaavtrykk. Her kan du lese alt du trenger å vite om kartleggingsstøtten fra Enova.

Bakgrunnen for opprettelsen av denne støtten, er at borettslag og boligsameier skal få hjelp til å komme i gang med en grønn satsing. Bærekraft er en økende trend i markedet både hos bedrifter og hos privatpersoner. Nå ønsker Enova å utvide dette fokuset til å også gjelde for drift av større bygg og eiendom.

Her skal vi ta en nærmere kikk på hva støtten skal brukes til, hva kartleggingen skal avdekke, samt hvilket støttenivå du kan forvente deg ved gjennomføring.

En kartlegging av behov og tiltak

Enova har siden oppstart i 2001, vært et flaggskip innen bærekraft og energioptimalisering. De arbeider i dag for å drive frem Norges omstilling til et samfunn med lave utslipp – en omstilling de er klare på at krever kutt av klimagasser, økende teknologiutvikling og innovasjon. Enova har selv stått i spissen for utvikling og iverksetting av ny energi- og klimateknologi.

For mange bedrifter og utviklere innebærer det å ta i bruk ny teknologi alltid en risiko, både når det kommer til kunnskapsutvikling men selvsagt også det økonomiske aspektet. Derfor har Enova opprettet flere ulike støtteordninger for bedrifter, privatpersoner, borettslag og lignende, slik at de kan ta i bruk teknologien uten å oppleve like stor risiko.

Kartleggingsstøtten til borettslag og boligsameier skal hjelpe styrene med å få oversikt og kontroll på energiforbruket de har i dag, muligheter for optimalisering av energiutnyttelsen og produksjon av egen energi.

Gjennom denne bevisstgjøringen, vil det ofte avdekkes et større energiforbruk enn behov. Smarte løsninger kan tas i bruk der dette egner seg, for å utnytte energien bedre. Klima og utslipp av klimagasser er svært viktige fokusområder for Enova, og kartleggingsstøtten skal bidra til å redusere dette utslippet.
Ved kartlegging av muligheter for produksjon av egen energi menes det all gjenbruk eller ny produksjon av energi som kan gjennomføres i bygget. Dette er gjerne tiltak som utnytter sol- og vindenergi, og som kan stå for mye av energien som brukes i bygget.

Konkrete tiltak og plan for fremdrift

Kartleggingen skal i ettertid gi styrene for borettslag og boligsameier konkrete anbefalinger og mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader for gjennomføring og den kortsiktige og langsiktige lønnsomheten av gjennomføringen av tiltakene.

Dette vil si at dersom det avdekkes et svært høyt energiforbruk på belysning av fellesområder, der dette ikke er nødvendig, skal det anbefales en teknisk løsning som kan begrense forbruket. Dette kan være så enkelt som å installere bevegelsessensorer i trappeoppganger og liknende, slik at forbruket kuttes i perioder der området ikke er i bruk.

I tillegg skal kostnadene av å innføre en slik løsning legges frem. Mange borettslag har begrenset med økonomiske midler, noe som gjør at en forutsigbar kostnad er lettere å ta på seg, enn å igangsette et prosjekt uten å ha tilgang på informasjon om kostnad.

Den store fordelen ligger derimot i neste punkt, nemlig at det skal legges frem informasjon om lønnsomheten. Dersom midlene er begrensede, er det viktig å være sikker på at investeringen man gjør vil lønne seg – både på kort og lang sikt. Ved å få et klart bilde på hvor mye man har mulighet til å spare over lang tid, kan man ta et veloverveid valg.

I mange tilfeller avdekkes det stort forbedringspotensiale i større bygninger. Flere tiltak for energioptimalisering vil være mulig å gjennomføre. For de fleste kan det være vanskelig å prioritere hvilke tiltak som er viktigst og bør tas tak i umiddelbart, og hvilke som kan vente. Derfor skal det sammen med tiltakene legges frem en prioritert rekkefølge.

Dersom det ikke er muligheter for å gjennomføre alle umiddelbart, vil dette gi styret en vei videre for å fortsette den bærekraftige utviklingen i årene som kommer.

Konkrete tiltak og plan for fremdrift

De aller fleste borettslag og boligsameier kan hente store verdier ved å ta kontroll over energiforbruket sitt. Kartleggingen er et godt steg i riktig retning, og kan bidra til stor lønnsomhet for borettslaget.
Enova har kun fremsatt tre vilkår som må være oppfylt for at det skal være mulig å søke om støtte og for at støtte skal kunne utbetales:

  • Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
  • Søker kan være enten borettslag eller boligsameie.
  • Søknaden skal være forankret hos borettslaget eller boligsameiet som står som søker.

Dette er svært åpne vilkår som gir de aller fleste – om ikke alle – borettslagene i Norge muligheten til å søke om støtte. Graden av støtte du kan få beregnes også ut i fra noen enkle vilkår om Enova har satt opp. Disse skal vi se nærmere på nå.

Hvilket støttenivå kan du forvente?

Nivået av støtte du kan forvente av Enova vil variere fra prosjekt til prosjekt.. Enova legger imidlertid frem tre vilkår som sammen danner grunnlaget for vurderingen av støttenivået.

  • Antall boenheter byggene har.
  • Kostnadene med gjennomføring av kartlegging.
  • Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger som mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Rekkefølge for tiltakene skal også anbefales.

Antall boenheter er et naturlig hensyn å ta når Enova skal beregne støttenivå. Jo flere boenheter bygget har, jo større forbedringspotensiale har de. Flere boenheter fører også til et større energiforbruk, og utgjør en større belastning på klimaet.

Der det finnes et høyt antall boenheter, vil også kostnadene for gjennomføring av kartleggingen øke. Er kostnadene høye, vil også påkjenningen for gjennomføring være store på styret. Derfor vil det også kreve et høyere støttenivå for gjennomføring.

Dette siste punktet er et smart trekk av Enova. Hvert borettslag eller boligsameie får ved gjennomføring av kartleggingen en rekke tiltak anbefalt for gjennomføring. Dersom de gjennom signering av en kontrakt velger å forplikte seg til å gjennomføre disse tiltakene, vil Enova kunne tilby et høyere støttenivå.

På denne måten forsikrer de seg om at tiltakene blir iverksatt, samtidig som det lønner seg for kunden. Alle tiltak som foreslås etter kartleggingen, vil i det lange løp være lønnsomme for bygget, men flere vil ikke ha mulighet til å gjennomføre alle umiddelbart. I stede for at de resterende tiltakene blir glemt og gjemt, kan Enova følge opp gjennomføringen.

Det maksimale støttenivået er satt av Enova til mellom 150.000 kroner til 525.000 kroner. Oppfyller bygget alle vilkårene og i tillegg forplikter seg til gjennomføring av anbefalte tiltak kan de altså hente ut en solid støtte fra Enova, og samtidig oppnå svært gode resultater i etterkant.

Innovativ støtteordning med stor fremtid

Ettersom støtteordningen fra Enova ble lansert i februar 2022, er den et relativt ukjent tilbud per i dag. Som en del av vår kundegruppe, ønsker vi at dere får muligheten til å ta i bruk dette alternativet så raskt som mulig.

Ytterligere informasjon om denne støtteordningen er forventet fortløpende, og er du nysgjerrig kan du enten ta kontakt med oss i Energihuset eller se informasjon på nettsidene til Enova.

Hos Energihuset kan du motta rådgivning fra et tverrfaglig team av spesialister, som har lang erfaring med energioptimalisering og gjennomføring av grundige analyser. Vi kan bidra enten du er ansvarlig for et borettslag, boligsameie, eller driver bedrift.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller andre henvendelser.

 

Åpenhetsloven – 30. juni nærmer seg!

Åpenhetsloven pålegger virksomheter strengere krav til åpenhet og overholdelse innen 30. juni. Energihuset er her for å hjelpe deg med å sikre at din virksomhet oppfyller alle de nødvendige kravene.
Bakermester Klausen sparer strøm etter energikartlegging

Baker sparer strøm etter energikartlegging

Bakerbransjen ble hardt rammet da strømprisen skjøt i været i 2021. Energikrevende produksjoner førte til at mange bakerier fikk så høye strømregninger at de slet med å få det til å gå rundt. Bakermester Klausen på Krokstadelva har nå funnet
Energihusetxkvadratera

Bankenes nye krav endrer spillet: Slik svarer Kvadratera på bærekraftsutfordringen

I dag møter eiendomsutviklere på høye krav til bærekraftige energiløsninger for sine bygg, både fra banker og fra markedet forøvrig. For å imøtekomme disse kravene er selskaper som Kvadratera nødt til å innføre nye tiltak og rutiner.