Enovas nye støtteordninger

Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering av yrkesbygg

I et nylig trekk for å styrke energieffektiviseringsarbeidet har Enova, lansert tre nye programmer rettet mot energieffektivisering i eksisterende bygg. Disse programmene er utarbeidet for å forbedre bærekraftigheten i både yrkesbygg og boligselskaper.

“Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg”
“Dette vil gi byggsektoren lavere energikostnader og mer attraktive bygg.“

– Anna Barnwell, markedssjef i Enova,

 

Disse tiltakene kommer som svar på den økende behovet for å redusere klimapåvirkningen fra bygningssektoren. Som klima- og miljøminister Espen Barth Eide påpekte:

“Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer. Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur”

– klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

 

Detaljer om de tre programmene:

 1. Forbedring av energitilstand i yrkesbygg: Dette programmet gir investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energistandarden i eksisterende yrkesbygg med over 20%. Det retter seg spesielt mot bygninger med høyt potensial for energiforbedring. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.
 2. Energikartlegging i yrkesbygg: Enova tilbyr støtte for energikartlegging av yrkesbygg. Kartleggingen vil gi eiere og leietakere en grundig oversikt over byggets nåværende energistatus og potensial for forbedring. Støtten kan dekke opptil 50 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 400 000 kroner.
 3. Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier: Dette programmet gir støtte til borettslag og boligsameier som ønsker å forbedre byggets energistatus med 20 % eller mer. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.

Konkurranse om støttemidlene

Støtteordningene til Enova er delt inn i perioder. Hvis du ikke rekker å søke innenfor en frist, kan du fortsatt søke i det neste søknadsvinduet. Foreløpige søknadsfrister finnes under:

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Energikartlegging i yrkesbygg

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 22. mars kl. 12.00
 • 15. oktober kl. 12.00

Åpenhetsloven – 30. juni nærmer seg!

Åpenhetsloven pålegger virksomheter strengere krav til åpenhet og overholdelse innen 30. juni. Energihuset er her for å hjelpe deg med å sikre at din virksomhet oppfyller alle de nødvendige kravene.
Bakermester Klausen sparer strøm etter energikartlegging

Baker sparer strøm etter energikartlegging

Bakerbransjen ble hardt rammet da strømprisen skjøt i været i 2021. Energikrevende produksjoner førte til at mange bakerier fikk så høye strømregninger at de slet med å få det til å gå rundt. Bakermester Klausen på Krokstadelva har nå funnet
Energihusetxkvadratera

Bankenes nye krav endrer spillet: Slik svarer Kvadratera på bærekraftsutfordringen

I dag møter eiendomsutviklere på høye krav til bærekraftige energiløsninger for sine bygg, både fra banker og fra markedet forøvrig. For å imøtekomme disse kravene er selskaper som Kvadratera nødt til å innføre nye tiltak og rutiner.