Energihuset kunde interview Enter Kompetanse

Dybdeintervju – Enter Kompetanse

For Enter Kompetanse AS startet arbeidet mot trippel bunnlinje og rollen som et senter for bærekraft og samfunnsansvar, allerede høsten 2021. Et samarbeid med Energihuset satt prikken over i’en, og skapte et helt unikt fokus på klima, miljø og bærekraft.

Vinn, vinn og atter en gang vinn

Enter Kompetanse AS er et konsern bestående av fire ulike selskaper. Enter Kompetanse AS bidrar til å få mennesker tilbake i arbeidslivet uavhengig av hvilke utfordringer de har møtt på veien. Tekteam AS er en underleverandør av platebearbeiding, overflatebearbeiding og elektrokonfeksjonering, og fronten for denne drastiske satsingen.

I utgangspunktet kunne Enter Kompetanse – og spesielt Tekteam AS – vært en versting på utslipp av klima- og miljøskadelige stoffer, dårlig tilrettelagt arbeidsmiljø og en helt ordinær del av bedriftsmarkedet på Østlandet. Heldigvis ønsket administrerende direktør i Enter Kompetanse AS, Sebastian Geverk, noe helt annet for konsernet.

Bærekraftsmål la veien for utvikling

Høsten 2021 startet konsernledelsen det krevende arbeidet med å styre skipet i riktig retning. Enter Kompetanse skulle representere noe mer enn økonomisk bærekraft, og de skulle bidra med mer enn det nødvendigste i lokalsamfunnet. I dag er konsernet et av få i det norske markedet som kan vise til konkrete tiltak, som sørger for en trippel bunnlinje.

Da administrerende direktør Sebastian Geverk innså at arbeidsmiljøet og energiforbruket i selskapet Tekteam AS ikke var optimalt for verken de ansatte, miljøet eller klimaforandringene, tok han grep umiddelbart.

– Det hele startet med oss. Det startet med at vi innså at vi hadde utfordringer med å holde produksjonsklimaet stabilt og optimalt for våre ansatte. Temperaturen i produksjonshallen var alt for høy Dette medførte en tankeprosess om hvordan varmen kunne utnyttes andre steder i bedriften.

Han satt tidlig fokus på bærekraftsmålene til FN, for å konkretisere ønsket og behovet for å innføre endringer i selskapet. Bærekraftsmålene som traff Enter Kompetanse aller best var nummer 8, 12 og 13.

Bærekraftsmål nummer 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Dette jobber de ansatte for hver eneste dag, gjennom å hente inn mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet av en eller flere årsaker.

Deretter følger bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Gjennom å velge miljøvennlige materialer, redusere svinn, og øke automatiseringsgraden på bruken av varmen, vil dermed selskapet maksimere nytteverdien av produksjonen. Med dette kunne Tekteam på egenhånd gjøre en viktig innsats for å nå dette målet for bedriften.

Til slutt kom han over bærekraftsmål nummer 13 om å stoppe klimaendringene. Her følte Geverk at de hadde mer å gå på, mer å lære og trengte hjelp til å iverksette riktige typer tiltak for å nå målene. De tok en beslutning om å søke hjelp hos en partner med spisskompetanse på energiforbruk og bærekraft. Løsningen på dette ble en energianalyse fra Energihuset AS.

Energianalyse skapte momentum for endringene

Energihuset AS foretok ved oppstart, en svært omfattende kartlegging av hele lokalet til Enter Kompetanse. Her ble alle områder som strømuttak, belysning, klimaregulering og fasade kontrollert og målt. Deretter utarbeidet de en oversiktlig rapport og en konkret tiltaks- og fremgangsplan for hvordan Enter Kompetanse skulle sette i gang sin prosess.

“Suksess skaper suksess, og denne optimaliseringen skal være en suksess som tar oss enda et steg videre til neste suksess, som forhåpentligvis er en enda større innsparing på klima- og miljøutfordringene”,
Sebastian Geverk.

I starten av denne prosessen var det helt avgjørende for Geverk å ha et momentum, noe som kunne sette i gang en bevegelse, og holde denne bevegelsen i gang, og i riktig retning. Rapporten fra Energihuset skulle vise seg å være nøyaktig det verktøyet de trengte.

– Vi trengte en atferdsendring i selskapet, noe som fikk prosessene i gang, og noe vi kunne slå i bordet med. Rapporten vi fikk utarbeidet fra Energihuset ble vårt momentum, og representerer noe av det kraftigste jeg som leder for en bedrift kan legge frem.

Han hadde plutselig dokumentasjon, svart på hvitt, som ikke bare forklarte hvor stort innsparingspotensialet var rent økonomisk, men også hvor stor forskjell tiltakene ville gjøre for miljø- og klimaprofilen til bedriften. Som om ikke dette var motiverende nok i seg selv, kunne han også presentere hvordan de skulle gå frem for å nå disse målene.

Et større ansvar gir en rikere kultur

Selv med målene svart på hvitt, tiltakene klare og motivasjonen på plass lå likevel det vanskeligste foran Geverk og Enter Kompetanse. For å ta et konsern gjennom et slikt skifte, må man være villig til å gjøre endringer, gi slipp på gamle vaner og både tenke og handle på nye måter.

– Jeg har ikke noe tro på flaks. Jeg tror det er de som er villige til å endre seg, til å satse, og til å stille seg i posisjon for det, som vil motta mer suksess, forteller Geverk engasjert.

Denne viljen til å endre seg og til å ta en sjanse har noe med kulturen i selskapet å gjøre. Når alle var klar på hvem de skulle være, hva de skulle representere og var bevisst i valgene de tok gjennom denne prosessen, så er det langt enklere å dra skipet i samme retning.

Geverk forteller at Tekteam som industribedrift virkelig har mye å hente, og et stort ansvar selv om de langt ifra er den største aktøren på markedet. Videre påpeker han riktignok at jo større selskapet er, jo større ansvar har du også for å gjøre en forskjell og ta ditt ansvar, men at det slett ikke er noe som hindrer en mindre bedrift i å ta det samme ansvaret.

– Vi gikk i oss selv og jobbet med spørsmålet om hvilken verdi denne reisen ville ha for oss. Det å jobbe mot et større formål enn bare bedriftens resultater, altså de økonomiske resultatene var viktig for å skape en felles vei videre. Vi utgjør en forskjell for klima og for totalpakken, vi tar et ansvar som er større enn vår daglige drift, noe som har fått utrolig gode tilbakemeldinger fordi det gir mye mening, forklarer Geverk.

Han forteller videre at jobben med å få dette implementert i alle ledd i Tekteam og Enter Kompetanse forøvrig, er langt ifra gjort, og at dette er noe de vil jobbe kontinuerlig med i tiden fremover.

Suksess er slett ikke lovet, men noe de jobber hardt for å oppnå, enten det dreier seg om den økonomiske bunnlinjen, bunnlinjen for klima og miljø eller bunnlinjen for deltagelse og omsorg for lokalmiljøet.

Jakten på trippel bunnlinje

Arbeidet med å identifisere de tre bærekraftsmålene konsernet skal jobbe mot i årene som kommer, gjennomføre energianalysen og nå faktisk implementere tiltakene, er alle steg på veien mot den triple bunnlinjen som står sterkt hos Geverk.

– Den triple bunnlinjen handler for oss om å ha et regnskap som baseres på mer enn det økonomiske regnskapet. Vi skal hele veien ha et bevisst forhold til regnskapet vårt, både på klima og miljø, samt på bidragene vi gir til samfunnet rundt oss.

Videre forteller Geverk at det var viktig for dem å inngå et samarbeid med en partner med høy kompetanse og ekspertise på nettopp energibesparende tiltak.

– Når pandemien kom ble alle eksperter på pandemier, og nå som strømkrisen er over oss er alle eksperter på energi. Energihuset er faktisk en uavhengig ekspert og har ingen intensjoner om å selge produkter, noe som gjør at valget blir enda tryggere, og kompetansen deres enda mer fremtredende.

I etterkant av den fremlagte analysen har Enter Kompetanse valgt å inngå avtale med leverandører anbefalt av Energihuset. Dette fører ingen ekstra inntekter for Energihuset, men sier mye om tilliten Geverk har til Energihuset som kompetansepartner.

– Et trepartssamarbeid er et steg i retningen vi ønsker å gå videre. Alle bedrifter bør hente inn en slik rapport som Energihuset utarbeidet for oss. Slike grep og samhandling skaper verdifulle synergier i samfundet. Vi forventer at andre bedrifter i lokalmiljøet også tar grep for å sikre bærekraftig produksjon og drift i årene som kommer, forteller Geverk.

Et resultat for en bærekraftig fremtid

En av årsakene til at Geverk brenner for denne energianalysen, er de svært imponerende resultatene de fikk. Selv om innsparing av økonomiske midler selvsagt var en bonus, var Geverk hele veien bevisst på at de tok denne avgjørelsen på bakgrunn av bekymringen for miljø og klima.

“Når vi klarer å knekke koden og se at bærekraft er økonomi, og når vi ser at å bruke minst mulig og hente ut mest mulig av det vi bruker så kan vi nå helt andre høyder”
Sebastian Geverk

Enter Kompetanse og Tekteam satt seg et mål om å redusere utslippene sine med 200 tonn Co2 over en lengre tidsperiode. Etter alle tiltakene blir innført, er den beregnede innsparingen allerede på 270 tonn Co2, allerede etter kort tid.

– Det finnes rett og slett ingen risikomomenter eller negative sider ved å få gjennomført en energikartlegging. Du velger selv om du ønsker å gå videre med de anbefalte tiltakene, men gevinsten ved å innføre de er så mye mer enn den økonomiske gevinsten.

Enter Kompetanse AS og Energihuset er begge med som samarbeidspartner for fotballklubben Strømsgodset i Drammen. Her startet også samarbeidet mellom de to bedriftene, som nå også har utviklet seg til å bli noe svært verdifullt for begge parter. Gode synergier skapes der bedriftene møtes, og i dette tilfellet var det hos Strømsgodset i Drammen.

Geverk forteller at han nå forventer at resten av samarbeidspartnerne også tar tak og innfører bærekraftige initiativer i sine bedrifter.

Det skal bli spennende å observere utviklingen Enter Kompetanse og Tekteam har i tiden fremover. Det er ingen tvil om at vi kommer til å se langt mer til den bærekraftige kometen som lyser opp veien for andre lokale bedrifter, i årene som kommer.

Åpenhetsloven – 30. juni nærmer seg!

Åpenhetsloven pålegger virksomheter strengere krav til åpenhet og overholdelse innen 30. juni. Energihuset er her for å hjelpe deg med å sikre at din virksomhet oppfyller alle de nødvendige kravene.
Bakermester Klausen sparer strøm etter energikartlegging

Baker sparer strøm etter energikartlegging

Bakerbransjen ble hardt rammet da strømprisen skjøt i været i 2021. Energikrevende produksjoner førte til at mange bakerier fikk så høye strømregninger at de slet med å få det til å gå rundt. Bakermester Klausen på Krokstadelva har nå funnet
Energihusetxkvadratera

Bankenes nye krav endrer spillet: Slik svarer Kvadratera på bærekraftsutfordringen

I dag møter eiendomsutviklere på høye krav til bærekraftige energiløsninger for sine bygg, både fra banker og fra markedet forøvrig. For å imøtekomme disse kravene er selskaper som Kvadratera nødt til å innføre nye tiltak og rutiner.