Energihuset AS er leverandør av tjenester som energioptimalisering, energikartlegging, energimerking og klimaregnskap. Som rådgiver og kompetansepartner på disse områdene har vi merket en kraftig økning i antall bedrifter som tar kontakt på bakgrunn av krav fra banker og myndigheter.

Etter noen tøffe vintere for mange bedrifter med skyhøye strømregninger, og behov for å avlaste strømnettet på landsbasis, ønsker myndighetene nå at næringen tar grep. Dette innebærer å kartlegge energiforbruket i alle næringsbygg, iverksette tiltak og ha en fremdrift i forhold til energioptimaliseringen. For å støtte dette arbeidet innførte i oktober Enova endelig nye støtteordninger for næringslivet.

Kvadratera – et hestehode foran resten av markedet

Kvadratera kjøper og utvikler næringseiendom i Drammen, Kongsberg, Stokke og Sandefjord. Sammen med Energihuset tar de nå grep på samtlige næringsbygg i deres portefølje. De har allerede gjennomført en energikartlegging av til sammen 4 bygg, og jobber seg stødig gjennom porteføljen sin.

– Per i dag er det bankene som stiller kravene om å følge miljøforskriftene fra EU. Dette ser vi gjennom at det blir tøffere for bedrifter som enda ikke har energimerket sine næringseiendommer, å få finansiering til å investere i ny eiendom, forklarer eiendomsforvalter

I tillegg er det viktig for omdømmet og merkevaren til Kvadratera at de kan tilby energioptimaliserte næringsbygg til sine kunder. For også kundene etterspør i langt større grad enn tidligere, optimaliserte løsninger for å senke energiforbruket, eller produsere egen energi.

– Vi opplever stadig at både varmepumpe og solceller etterspørres fra kunder. Ofte kan det derimot være andre tiltak som bidrar mer på energiforbruket, som isolering av tak og liknende, forteller Weel og fortsetter; – Det er jo her Energihuset har kommet inn med kartlegging av mulighetene vi har, samt en enkel og forståelig oversikt over balansen mellom investering og mulighet for inntjening av denne på de forskjellige byggene, forklarer Weel videre.

Per i dag har Energihuset kartlagt aktuelle tiltak ved fire av Kvadratera sine bygg. Til sammen har dette resultert i en avdekking av et reduksjonspotensial på cirka 1.200.000 kWh. Dette viser hvor drastiske resultater man kan få dersom man følger opp og gjennomfører de foreslåtte tiltakene avdekket i energikartleggingen.

Når alle næringsbyggene i Kvadratera har gjennomgått en energikartlegging i løpet av kort tid, har de også planlagt å utarbeide klimaregnskap for sine næringsbygg.

Energihuset – en kompetansepartner på klima og energi

Energihuset leverer i dag en rekke tjenester til næringslivet, innenfor energioptimalisering. De siste årene har energioptimalisering og energimerking vært tjenesten som har fått hovedfokuset fra både kunder og markedet forøvrig, men nå er det klart for nye fokusområder. 

Åpenhetsloven vedtatt av Stortinget i juni 2021, og som trådte i kraft juli 2022, stiller nye krav til bedrifter. Enten din bedrift faller inn under kravene fremsatt i lovverket eller ikke, er sannsynligheten stor for at informasjonen etterspørres blant dine potensielle kunder. 

Stadig flere virksomheter møter krav om å redegjøre for sine klimagassutslipp. Gjennom å utarbeide et klimaregnskap får du kontroll på hvordan din virksomhet påvirker omgivelsene. Dette skaper grunnlaget for å sette konkrete klimamål og igangsette arbeidet med å redusere utslipp og måle fremgangen.

Energihuset har utviklet et intuitivt verktøy for SMB-bedrifter for å ha kontroll på de nye rapporteringskravene, åpenhetsloven og klimaregnskap.

-Selv om vi selv direkte ikke omfattes av de nye lovkravene, ser vi verdien av å starte arbeidet med å rapportere på åpenhetsloven og klima allerede nå, sier eiendomsforvalter

Veien til en grønnere næring

Selv om Kvadratera allerede nå har iverksatt tiltak som sikrer videre drift av deres virksomhet, ligger mye av jobben fortsatt i årene som kommer. Tiltakene som blir foreslått av Energihuset må prioriteres og gjennomføres i riktig rekkefølge. Til tross for dette ser Weel svært optimistisk på fremtiden. 

– Det har helt klart vært verdifullt for oss å gjennomføre energikartlegging av våre bygg, før vi på egenhånd startet med å innføre nye tiltak. Vi vet nå at det er like viktig å få ned forbruket som å produsere egen energi, forklarer Weel.

– Vi kommer til å vurdere å installere solceller på alle bygg, men også iverksette andre tiltak som vi ikke tidligere var kjent med. På denne måten sørger vi for at vi holder på energien som produseres, og utnytter den fullstendig, fortsetter Weel.

Til slutt påpeker han at det ikke bare er forventninger og krav fra banker og lovverket som fungerer som en pådriver for det grønne skiftet i næringen. Betalingsevnen hos kundene selv har endret seg med stigende renter og tøffere tider. Derfor er det viktig for Kvadratera å kunne tilby kundene det beste alternativet på markedet. 

– Våre kunder er ofte villige til å legge større mengder ressurser i energioptimaliserte bygg. Dette reflekteres jo direkte tilbake på deres egne selskaper, og til slutt de utgiftene de selv kommer til å bære. Vi ser jo på vårt eget innsparingspotensiale at dette lønner seg, avslutter Weel.

Energihuset og Kvadratera ser frem til et flott samarbeid i fremtiden, der alle bygg skal kartlegges og optimaliseres, slik at de alltid kan tilby det aller beste alternativet til sine kunder.